top of page

KLÁRA

Porod je nejen příchodem nového života na tento svět, ale rovněž výraznou změnou v životě rodičů. Převrátí vzhůru nohama denní režim a prověří kvalitu jejich vztahu. Kláře pomáhá často silná víra v Boha. „To přece není správné,“ reaguje trochu bigotně v podání Sáry Venclovské během rozhovoru s Olgou. Jak se smíří s tím, že její manžel není biblickým ideálem a neovládá své pudy? 

bottom of page